Jednání Komise územního rozvoje a infrastruktury RMČ Praha-Suchdol proběhne v pondělí 17. 6. 2019 od 19:00 hodin ve velké zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

1) Žádost o stanovisko k PD pro ÚR a SP na bytový dům Kamýcká 684
Místo: Kamýcká 684, Praha-Suchdol, parcela č.: 1605, 1606 v k.ú Suchdol

2) Žádost o stanovisko k SP a DIO na obnovu vodovodních řadů Výhledy
Místo: ul. Výhledské nám – SZ komunikace, Špačkova, Uzoučká, Křičkova, Rackova, Návazná (mezi K Stavebninám a Kosova), parc.č. 2296/2,2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2398/1, 2406/1, 2406/4, 2406/6, 2407, 2413, 2414, 2402, 6/68 v k.ú. Suchdol

3) Příprava rozšíření ČOV Roztoky

4) Podnět na pořízení změny územního plánu na pozemcích při ulici Na Rybářce
Místo: pozemky parc. 185/3 a 185/6 v k.ú Sedlec

5) Žádost o stanovisko k územní studii Na Mírách – Za Sokolovnou
Místo: pozemky podél ulice Za Sokolovnou

6) Změny ÚP Z1328/06 a 1329/06
a) Z1328 Rozšíření stávajících ploch zeleně a stabilizace vodního režimu
Místo: pozemky parc.č. k.ú. Suchdol: 2216/10, 2308/3, 8/1, 2216/4, 2216/5, 2309/1, 9/1, 2214/11, 8/2, 2216/14, 38/1, 2216/1, 2216/3, 2307/2, 2307/3, 2296/8, 2307/1, 2217/4, 38/2, 9/2, 2217/1, 2296/1, 2215/1, 21, 2217/2, 2214/1, 2215/2, 8/3, 2219
b) Z1329 Zalesnění a stabilizace vodního režimu
Místo: pozemky parc.č. k.ú. Suchdol: 2210/1, 2195/13, 2209/2, 2210/2, 2195/4