Jednání Komise územního rozvoje a infrastruktury proběhne

v pondělí 10.8. 2020 od 19:00 hodin

Program bude upřesněn.

 

Příští jednání KURI bude vždy v pondělí od 19:00:  7.9., 5.10., 2.11., 7.12. 2020.