Jarní Vítání občánků.

MČ Praha-Suchdol uspořádala již tradiční Vítání občánků v sobotu 18. dubna
2015 v zasedací síni radnice. Přivítali jsme celkem 24 suchdolských občánků z toho 12 
děvčátek a 12 chlapečků. Pro radost nám předvedli krásné pásmo písní a 
básniček děti z předškolního oddělení Soviček MŠ K Roztokům v doprovodu svých 
učitelek. Poté následovala gratulace pana starosty, zapsání
do pamětní knihy a upomínkové dárečky pro rodiče dětí. Celý průběh
zaznamenala fotograf Tomáš Moudrý. Každý občánek
obdržel od městské části 3 fotografie na památku.

Další Vítání občánků proběhne na podzim v sobotu 17.10. 2015. Prosíme rodiče, aby se na vítání přihlásili Zuzaně Krumpholcové, tel. 720 145 435, e-mail: kultura@praha-suchdol.cz

Fotografie z 18.4.2015

Skupinka 1 - jarní vítání občánků, 18.4.2015

Skupinka 2 - jarní vítání občánků, sobota 18.4.2015

Vystoupení MŠ K Roztokům - jarní vítání občánků 2015
Vystoupení MŠ K Roztokům - jarní vítání občánků 2015