Jarní Vítání občánků.

MČ Praha-Suchdol uspořádala již tradiční Vítání občánků v sobotu 12. dubna
2014 v zasedací síni radnice. Přivítali jsme celkem 15 suchdolských občánků z toho 9
děvčátek a 6 chlapečků. Pro radost nám předvedli krásné pásmo písní a 
básniček děti z předškolního oddělení Soviček MŠ K Roztokům v doprovodu své
učitelky a paní ředitelky. Poté následovala gratulace pana starosty, zapsání
do pamětní knihy a upomínkové dárečky pro rodiče dětí. Celý průběh
zaznamenala fotografka Petra Kratinová se svým manželem. Každý občánek
obdržel od městské části 3 fotografie na památku.

Jarní vítání občánků 2014

Jarní vítání občánků 2014

 Jarní vítání občánků 2014