Ing. Vladimír Laštovka

* 12. srpna 1923 v Suchdole
† 28. prosince 2008 v Roztokách

Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol udělilo dne 19. června 2018 čestné občanství panu Ing. Vladimíru Laštovkovi in memoriam, jako projev úcty a ocenění za jeho dlouhodobou činnost věnovanou místní kultuře a historii a za přípravu knihy Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce.

Vladimír Laštovka – inženýr, zastupitel, historik, ochotník, malíř a cestovatel, byl mimořádně aktivním občanem Suchdola. Navštěvoval Obecní Masarykovu školu v Suchdole a následně reálné gymnázium, které ukončil maturitou. Po skončení německé okupace vystudoval Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství a celý život pracoval v roztocké penicilince. Od mládí se aktivně účastnil suchdolského veřejného a kulturního života, byl členem rady MNV, vedoucím divadelního souboru, a také režíroval řadu děl, které hrály suchdolské ochotnické spolky Tyl, Alšova scéna, Sokol a pozdější Osvětová beseda v Suchdole. Při uvádění děl kladl velký důraz na „slovo“; protože měl rád slovo krásně vyřčené, což pramenilo z jeho zaujetí pro poezii, českou zvlášť.
Velkou část života se také věnoval amatérské umělecké tvorbě. Rád cestoval a podle pořízených fotografií maloval obrazy. Navštívil Japonsko a Koreu, často pobýval v Chorvatsku. Svá díla mnohokrát vystavil, např. v březnu 1988 na výstavě obrazů „Ženy čtyř světadílů“ v Síni tradic MNV Praze 6 – Suchdole. Počátkem devadesátých let minulého století z historických pramenů sestavil a sepsal knihu „Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce“ o historii zdejšího kraje od pravěku až po rok 1999.