Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Informace k volbám do Senátu Parlamentu ČR 2020

/, Zprávy z městské části/Informace k volbám do Senátu Parlamentu ČR 2020

Volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 9. října  2020 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 10. října  2020 od 8.00 hod do 14.00 hod.

Místem konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 49001, 49002, 49003, 49004 a 49005 jsou volební místnosti v budově Základní školy Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol, 1. patro.

Voličem je občan ČR, který alespoň 3.10.2020 dosáhne věku 18 let. Volič může hlasovat, pokud je zapsán ve stálém seznamu voličů nebo zvláštním seznamu voličů, nebo hlasuje s voličským průkazem a nemá zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu ani omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním  průkazem).

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky také ve volební  místnosti.

Jak volit v karanténě, opatření covid

Podrobné informace Volby 2020  
Žádost o vydání voličského průkazu Volby 2020
Rozdělení ulic do okrsků 2020
Mapa rozdělení území do volebních okrsků (pdf)

Další informace k volbám do Senátu Parlamentu ČR nalezente v sekci volby nebo na webu Ministerstva vnitra ČR:  www.mvcr.cz