Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 8. října 2021 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin.

Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (do úterý 5. 10. 2021)

Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou volební místnosti v budově Základní školy Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol, 1. patro, https://kudykvolbam.iprpraha.cz/.

Voličem je občan ČR, který nejpozději 9.10.2021 dosáhne věku 18 let. Volič může hlasovat, pokud je zapsán ve stálém seznamu voličů nebo zvláštním seznamu voličů, nebo hlasuje s voličským průkazem a nemá zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu ani omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním  průkazem).

Další informace k volbám nalezente v sekci volby na webu městské části nebo na webu Ministerstva vnitra ČR:  www.mvcr.cz