MČ Praha-Suchdol hledá pro zajištění voleb do Senátu Parlamentu ČR spolupracovníky starší 18 letčleny okrskových volebních komisí. Volby se konají v pátek 2. a sobotu 3. října 2020 (1. kolo). V případě, že v prvním kole voleb nezíská některý z kandidátů více než 50% všech hlasů, bude se ve dnech 9. a 10. října 2020 konat druhé kolo. Funkce je placená.
Zájemci o místa v okrskové volební komisi se mohou hlásit u Ing. Jany Krulíkové, tajemnice úřadu MČ Praha-Suchdol, tel. 220 920 281, e-mail: j.krulikova@praha-suchdol.cz; nebo u Ing. Jany Těšíkové, vedoucí Odboru vnitřní správy ÚMČ Praha-Suchdol, tel. 222 361 413, e-mail: j.tesikova@praha-suchdol.cz.