Městská část Praha-Suchdol vyhlašuje II. kolo grantového programu na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky pro školy zřizované městskou částí Praha-Suchdol v celkové výši 29.200,- Kč.

Grantové žádosti se přijímají v podatelně Úřadu MČ Praha-Suchdol od pondělí 14. 5. 2018 8 hodin do pátku 18. 5. 2018 do 17 hodin.

Přidělené prostředky lze čerpat v období od 1.1. 2018 do 31.12. 2018.

Grantový program II. kolo na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky pro školy zřizované MČ Praha-Suchdol ve výši 29.200,- Kč

 

.