19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná v úterý 10. dubna 2018 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
Diskuse.
1. Závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2017.
2. Vyhodnocení záměru na prodej části pozemku parc.č. 2320, k.ú. Suchdol, ul. V Údolí.
3. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol – dotace z hl.m. Prahy.
4. Nákup části pozemku parc.č. 1627/1 v k.ú. Suchdol, chodník Štěpnice.
5. Vypořádání duplicitního vlastnictví pozemku parc.č. 2306/2 v k.ú. Suchdol.
6. Záměr na prodej pozemků parc. č. 1201/2, 1201/3, 1201/4 v k.ú. Suchdol, pozemky zastavěné bytovými domy čp. 975, 976, 977.
7.  Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1338/1 v k. ú. Suchdol ve prospěch PREdistribuce a.s.
8. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol – odvod z investičního fondu MŠ Gagarinova.
9. Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská – realizace stavby.
10. Rekonstrukce komunikací Májová, Lysolajská a Výjezdní – realizace stavby.
11. Rekonstrukce VZT v MŠ Gagarinova – realizace stavby.
12. Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše – realizace stavby.
13. Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm – informace.
14. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol – neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ z MŠMT.
15. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.
Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.

2018-03-29T10:04:53+02:0010. 4. 2018|Zprávy z městské části|
19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná v úterý 10. dubna 2018 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
Diskuse.
1. Závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2017.
2. Vyhodnocení záměru na prodej části pozemku parc.č. 2320, k.ú. Suchdol, ul. V Údolí.
3. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol – dotace z hl.m. Prahy.
4. Nákup části pozemku parc.č. 1627/1 v k.ú. Suchdol, chodník Štěpnice.
5. Vypořádání duplicitního vlastnictví pozemku parc.č. 2306/2 v k.ú. Suchdol.
6. Záměr na prodej pozemků parc. č. 1201/2, 1201/3, 1201/4 v k.ú. Suchdol, pozemky zastavěné bytovými domy čp. 975, 976, 977.
7.  Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1338/1 v k. ú. Suchdol ve prospěch PREdistribuce a.s.
8. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol – odvod z investičního fondu MŠ Gagarinova.
9. Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská – realizace stavby.
10. Rekonstrukce komunikací Májová, Lysolajská a Výjezdní – realizace stavby.
11. Rekonstrukce VZT v MŠ Gagarinova – realizace stavby.
12. Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše – realizace stavby.
13. Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm – informace.
14. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol – neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ z MŠMT.
15. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.
Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.

STAROSTA  MČ PRAHA-SUCHDOL
svolává na
12. listopadu 2009 od 18.00 hod.
19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti
Úřadu MČ Praha-Suchdol (2. patro)

Program zasedání:
0. Diskuse
1. Hospodaření MČ Praha-Suchdol za I. pololetí 2009.
2. Zpráva o odstranění nedostatků z přezkoumání hospodaření MČ Praha-Suchdol v roce 2008.
3. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2010.
4. Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2010 – I. čtení
5. Rozpočtový výhled na rok 2011 a 2012 – I. čtení.
6. Změna účelu čerpání finančních prostředků uvolněných z VHČ na umělý povrch hřiště na Výhledském náměstí.
7. Vyhodnocení záměru č. 29.2009 na prodej pozemku parc.č. 2299/17, k.ú. Suchdol o výměře  19 m2, pozemek pod garáží.  
8. Revokace usnesení č. 8/18/2009 ze dne 10.9. 2009 – prodej pozemku parc.č. 2299/25 k.ú. Suchdol paní Aleně Konečné.
9.  Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2296/2, k.ú. Suchdol ve prospěch p. Jankovce pro uložení kanalizační přípojky.
10. Vypořádání duplicitního vlastnictví s Českou obcí sokolskou na pozemcích parc.č. 1067/1 a 1066/3, k.ú. Suchdol.
11. Finanční dar TJ Sokolu Suchdol-Sedlec ve výši 56.250,- Kč na podporu sportu jako obecně prospěšné činnosti v letech 2009 a 2010.  
12. Finanční dar České obci sokolské ve výši 56.250,- Kč na podporu sportu jako obecně prospěšné činnosti v letech 2009 a 2010. Předkládá: starosta.
13. Nákup pozemku parc.č. 1071/6, k.ú. Suchdol pro budoucí komunikaci od Ing. Michaela Tauše.  
14. Nákup pozemků parc.č. parc.č. 6/68, 6/66, 1627/126, 1627/124, vše k.ú. Suchdol pod komunikací (část ulice Kosova) od Central Group a.s.
15. Nákup stavby komunikace Kosova.   
16. Stanovisko městské části k materiálu předloženém představiteli Letiště Praha v červenci 2009,
podklady pro návrh rozšíření ochranného hlukového pásma letiště Praha-Ruzyně.
17. Usnesení Rady za uplynulé období.
18. Interpelace.  
Zasedání je veřejné.

V Praze dne  3.11. 2009

Ing. Petr Hejl
starosta MČ Praha – Suchdol

2009-11-03T23:08:23+01:0012. 11. 2009|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru