Společnost Technologie hlavního města Prahy a.s. je správcem veřejného osvětlení v Praze. 

Případné poruchy můžete přímo hlásit na dispečink THMP – bezplatná linka 800 40 40 60

nebo na e-mail: poruchyvo@thmp.cz.

Nahlaste vždy číslo lampy uvedené na identifikačním štítku na stožáru VO, případně ulici a č.p. nejbližšího domu.

Uveďte též typ poruchy – lampa nesvítí, bliká, chybí dvířka apod.

Kontaktní formulář pro hlášení poruch veřejného osvětlení a další informace naleznete na stránkách:

https://thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch a na www.facebook.com/prahasviti/