Z důvodu opravy prasklého vodovodního potrubí v ulici Pod rybníčkem (v krčku pod návsí) je stížen příjezd do části této ulice a do ulice V údolí . Objezd je možný kolem statku z ulice Dvorské po propojce z ulice Na mírách a do ulice Pod Rybníčkem a dále byl umožněn průjezd ulicí Pod rybníčkem od školy přes staveniště, kde firma Metrostav provádí výměnu vodovodních řadů. Dle předpokladu PVK by oprava havárie měla být dokončena do večera.