V návaznosti na architektonickou soutěž, která proběhla v loňském roce, zpracovává vítěz soutěže, společnost ov architekti (Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. Jiří Opočenský) kompletní projektovou dokumentaci na výstavbu haly (studie, DÚR, DSP, DVZ včetně rozpočtů a inženýrské činnosti). V jarních měsících byla vyřešena velikost haly, způsob napojení základní školy na halu a náhradní zázemí u venkovního hřiště s umělou trávou u sokolovny.

Po obsáhlé diskusi a na základě doporučení Komise územního rozvoje a infrastruktury a Komise pro přípravu haly rada městské části souhlasila s pokračováním v projekčních pracích na základě původního soutěžního návrhu haly o rozměrech hřiště 36 x 18 m, a to především z důvodu nenavyšování investičních, a provozních nákladů, menšího ovlivnění sousedních nemovitostí, dodržení základních podmínek a výsledků architektonické soutěže a praktičtějšího umístění skladů podél delší strany hřiště a širšího ochozu na všech čtyřech stranách haly. Zvolený rozměr hřiště umožňuje provozování většiny halových míčových sportů jako jsou florbal, volejbal, košíková, futsal, tenis, badminton, nohejbal, hokejbal a dále se zde budou moci provozovat gymnastika, parkour, atletika (skok do výšky), bojová umění, jóga, pilates, aerobik apod. Rozměry hřiště nebudou vyhovovat házené, ale tu bude možné na vyšší úrovni provozovat v nové sportovní hale, kterou připravuje ČZU vedle té stávající.

S TJ Sokol Suchdol-Sedlec bylo domluveno vedení spojovací chodby s budovami ZŠ. Řešení předpokládá majetkové vypořádání pozemků mezi městskou částí a TJ Sokol. Dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována do září 2019.

Příprava projektové dokumentace byly podpořena dotací z hl.m. Prahy z oblasti podpory rozvoje sportu.

(red)