Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne v pondělí  17. září 2018 od 19:00 hodin v velké zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru

Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne v pondělí  11. června 2018 od 19:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru

Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne ve středu 4. dubna 2018 od 19:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru

Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne ve středu 3. ledna 2018 od 19:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru

Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne ve středu 1. listopadu 2017 od 19:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru

Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne ve středu 6. září. 2017 od 19:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program jednání:
1. Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2017.
2. Záměr na prodej pozemku parc.č. 2323/6 v k. ú. Suchdol, ul. Do Vrchu.
3. Nákup pozemku parc.č. 1068/1, k.ú. Suchdol, hřiště u sokolovny.

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru

Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne v pondělí 19. 6. 2017 od 19:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program jednání:
– Závěrečný účet za rok 2016
– Dotace poskytnuté městské části
– Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 1627/164 při ulici Sídlíštní.

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru

Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne v pondělí 16. 1. 2017 od 19:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program jednání:
– Návrh rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2017 – výsledné znění
– Rozpočtový výhled městské části na roky 2018 až 2022
– Granty městské části na rok 2017

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru

Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne ve středu 7. 9. 2016 v pondělí 12. 9. 2016 od 19:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program jednání:
– Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2016.
– Návrh rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2017.
– Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2016 o převod 100 % podílu MČ Praha-Suchdol na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za rok 2015.
– Písemná zpráva o plnění opatření k odstranění nedostatků z přezkoumání hospodaření městské části Praha-Suchdol za rok 2015.
– Záměr na směnu částí pozemků v ul. Gagarinova o celkové výměře 23 m2 (MUDr. Tomeček)
– Participativní rozpočet MČ v roce 2017

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru

Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne v pondělí 13. 6. 2016 od 19:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program jednání:
– závěrečný účet městské části na rok 2015
– prodej části pozemku (cca 12m2) parc.č. 2371/3, k.ú. Suchdol – otvírání obálek s nabídkami
– přijetí daru od Letiště Praha, a.s. ve výši 913.220,- Kč v rámci projektu „Žijeme zde společně“
– rozdělení dotace na rok 2016 sportovním spolkům v celkové výši 192 tisíc Kč
– přijetí dotace 336 tisíc Kč na zřízení pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací
– návrh směny částí pozemků o celkové ploše 287 m2 mezi městskou částí (parc.č. 1174/2 a 1173/3, oba k.ú. Suchdol) a společností Stavební podnikání s.r.o. , IČ 26699982 (parc.č. 1174/1) při ulicí ulici Májová.

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru

Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne 21. 3. 2016 od 19:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program jednání:
– účetní závěrka městské části na rok 2015
– hospodaření MČ a škol v roce 2015
– prodej části pozemku (cca 12m2) parc.č. 2371/3, k.ú. Suchdol

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru

Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne 25. 1. 2016 od 18:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program jednání:
– rozpočet městsk éčásti na rok 2016
– další body budou upřesněny

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru

Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne 25. 11. 2015 od 18:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program jednání:
– bude upřesněn

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru

Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne 18. 10. 2015 od 18:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program jednání:
– návrh rozpočtu městsk éčásti na rok 2016 – jednání se správci kapitol

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru

Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne  9. 9. 2015 od 18:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program jednání:
– bude upřesněn

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru

Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne 17. 6. 2015 od 18:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program jednání:
– projednání závěrečného účtu MČ Praha-Suchdol za rok 2014
– přijetí daru Letiště Praha a.s. z programu Dobré sousedství

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru

2015-06-08T17:46:51+02:0017. 6. 2015|Zprávy z městské části|

Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne 17. 6. 2015 od 18:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program jednání:
– projednání závěrečného účtu MČ Praha-Suchdol za rok 2014
– přijetí daru Letiště Praha a.s. z programu Dobré sousedství

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru

Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne 23.2.2015 od 18:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program jednání:
– rozpočet městské části na rok 2015
– rozpočtový městské částivýhled na roky 2016 – 2020
– hospodaření městské části a příspěvkových organizací městské části za rok 2014
– převod pozemků a komuialce Holubí od Central Group

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru

2015-02-19T15:35:39+01:0023. 2. 2015|Zprávy z městské části|

Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne 23.2.2015 od 18:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program jednání:
– rozpočet městské části na rok 2015
– rozpočtový městské částivýhled na roky 2016 – 2020
– hospodaření městské části a příspěvkových organizací městské části za rok 2014
– převod pozemků a komuialce Holubí od Central Group

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru

Jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Suchdol proběhne 7.1. 2015 od 18:00 hodin v malé zasedací místnosti ve třetím podlaží na suchdolské radnici.

Program jednání:
– úplatný převod komunikace Holubí od společnosti Central Group
– přijetí daru od společnosti Central Group
– představení rozpracovaného návrhu rozpočtu MČ na rok 2015

Jednání výboru je veřejné.

Ing. Ondřej Imlauf,
předseda finančního výboru

Přejít nahoru