22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná v úterý 18. září 2018 od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
Diskuse.
1) Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2018.
2) Rozpočtové provizorium MČ Praha-Suchdol na rok 2019.
3) Vyhodnocení záměru na prodej pozemků pod bytovými domy č.p. 975, 976, 977.  
4) Přijetí dotací z rozpočtu hl. m. Prahy.
5) Splašková kanalizace a plynovod U Kapličky, Bažantní – realizace stavby.
6) Plán financování obnovy kanalizací.
7) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.
Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.

Starosta městské části svolává na čtvrtek 26. června 2014 od 18 hodin 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol.

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol
ve 3. podlaží.

Program zasedání – doplněný 25.6.2014:
0. Diskuse.
1. Závěrečný účet městské části Praha-Suchdol za rok 2013.
2. Zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k pozemkům parc.č. 2318/1, 2318/2, 2318/5, 2309/2 a 2323/1, vše k.ú. Suchdol, ve prospěch Pražské plynárenské Distribuce, a.s.
3. Úplatné nabytí pozemku parc.č. 1150/2, k.ú. Suchdol, při ul. Suchdolská o výměře 37 m2.
4. Závěrečná zpráva projektu EPTA.
5. Dar Domovu Sedlec SPMP o.p.s. na provoz chráněného bydlení v objektu v ul. Nad Dolíky.
6. Přistoupení městské části Praha-Suchdol k projektu CIVITAS.
7. Projektová žádost z OPPK na akci „Revitalizace vodoteče Keltů“.
8. Udělení čestného občanství in memoriam panu učiteli Radovanu Papežovi, profesoru Václavu Žilkovi a akademickému malíři Jaroslavu Šerých.
9. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
10. Zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k pozemkům parc.č. 2375 a 2372, vše k.ú. Suchdol, ve prospěch Pražské plynárenské Distribuce, a.s.
11. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2014 o převod 100 % podílu MČ Praha-Suchdol na celkové daňové povinnosti hl.m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za rok 2013.
12. Interpelace.

Zasedání je veřejné.

V Praze dne 17. června 2014

Program ke stažení – doplněný (pdf)
Zasedání je veřejné.
Petr Hejl
starosta MČ Praha-Suchdol
2014-06-26T08:47:40+02:0026. 6. 2014|Zprávy z městské části|

STAROSTA  MČ PRAHA-SUCHDOL
svolává na středu 2. června 2010 od 18.00 hod.
22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnostiÚřadu MČ Praha-Suchdol (2. patro)
Program zasedání:

1. Výstavba bytového komplexu na pozemcích mezi ulicemi Otvovická, Keltů a U Roztockého háje, principy spolupráce městské části a vlastníků sousedních pozemků.(pozemky nebo jejich části parc.č. 2282/1, 2282/2, 2282/8, 2282/9, 2282/10, 2279/42, 936, 940, 941/1, 941/3, 941/6, 2292/1, 2292/7, 2292/14 vše k.ú. Suchdol)

2. Vypořádání duplicitního vlastnictví na pozemku parc.č. 941/6 k.ú. Suchdol s manželi Hanou a Radimem Dudovými (SJM) a směna rovných dílů pozemků nebo jejich částí parc.č. 2292/1, 2282/7, 2282/10, 941/6, 941/1 vše k.ú. Suchdol mezi městskou částí Praha-Suchdol a manželi Dudovými za účelem zcelení pozemků manželů Dudových.

Zasedání je veřejné.

V Praze dne  21.5. 2010

Ing. Petr Hejl
starosta MČ Praha – Suchdol
UMC P_SUCH  01500/2010

2010-06-25T19:20:52+02:002. 6. 2010|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru