Český hydrometorologický ústav ČHMÚ vydal nařízení – doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru od 22. 6. 2017 do odvolání na území hl. m. Prahy.

V této době je zakázáno rozdělávání ohně, pálení, odhazování nedopalků, rozdělávání pyrotechniky apod. hlavně v lesních porostech, zahradách či v blízkosti seníků apod.

Žádáme občany o zvýšenou opatrnost.

nařízení ČHMÚ