V letních měsících se opět prohloubily problémy s dešťovou vodou, která se velmi často vypouští do splaškové kanalizace, přestože z provozního řádu kanalizace již přes 20 let jasně vyplývá zákaz vypouštění dešťových vod do kanalizace připojené na ČOV Roztoky. Situace při přívalových deštích je kritická zejména v ulici V Údolí, kdy se tato část stoky stává „tlakovou“ kanalizací a výsledek je zřejmý z fotografie.

Přívalové deště jsou bohužel stále častější událostí, a naši spoluobčané v ulici V údolí tak vždy obdrží „nadílku“ toaletních papírů a dalšího nevábného obsahu, který se vyvalí z natlakovaného potrubí. To je totiž rychle zaplněné dešťovou vodou ze střech a dvorů v oblasti Výhled a Nového Suchdola a není schopné zvládnout tak velké množství vody.

Obdobné problémy bohužel vznikají i v oblasti připojené na čističku v Tróji, kde čerpací stanice nezvládají příval vody a vše pak také přeteče do potoka a následně do Vltavy. Dešťová kanalizace je nyní pouze v menší části Suchdola, dlouhodobě zjevně bude u dešťových vod preferováno využití vody na pozemcích.

Je nutné zopakovat a zdůraznit, že kanalizace v oblasti Výhled a Nového Suchdola by měla být kanalizací výhradně splaškovou s minimem dešťových a balastních vod a že i v ostatních částech je nutné maximum dešťové vody zachytávat a využívat na parcelách. Vyzýváme všechny majitele nemovitostí, aby si prověřili a zvážili všechny možnosti zachytávání a využití dešťových vod přímo na parcelách. V současné době je možnost získat finanční podporu z dotačního programu DEŠŤOVKA na akumulaci dešťových vod a její následné využití na zalévaní nebo třeba i na splachování.

Další informace k dotačnímu titulu DEŠŤOVKA jsou webu MČ v článku: