Starý Suchdol

Popis: Rekonstrukce dešťové kanalizace (zatrubění Suchdolského potoka) v ulici Pod Rybníčkem, V Údolí a Do Vrchu.
Investor: MČ Praha-Suchdol
Termín zahájení: listopad 2017
Termín dokončení: jaro 2018