Ulice: Suchdolská, U Višňovky, U Nového Suchdola (část), Za Hájem a Na Rybářce. Po realizaci této stavby se ze stávající jednotné kanalizace stane splašková kanalizace.
Investor: PVS a.s.
Termín zahájení: 2022 (předpoklad)
Termín dokončení: 2023 (předpoklad)