Městská část plánuje zahájit na jaře letošního roku výstavbu bytového domu Kamýcká 684, na místě bývalého domu, který nebylo možné přestavět. Předpokládaný termín dokončení stavby je podzim 2023.

Jedná se objekt o dvou plných podlažích a s jedním ustupujícím podlažím, kde vznikne 8 startovacích bytů pro rodiny učitelů ve zřizovaných školách, pro strážníky městské policie, hasiče nebo pro občany MČ v případech zcela mimořádných životních situací.

V 1.NP jsou navrženy 3 byty (2×2+kk a 1×1+kk), které jsou navíc bezbariérově přístupné a dva z nich lze využít i pro trvalé bydlení osob s omezenou schopností pohybu, v 2.NP jsou opět 3 byty (2×2+kk a 1×1+kk) a v 3.NP jsou díky výraznému ustoupení hmoty pouze 2 byty (2+kk). Parkování vozidel bude zajištěno na dvoře bytového domu.