Městská část zahájila výstavbu bytového domu Kamýcká 684, na místě bývalého domu, který nebylo možné přestavět. Předpokládaný termín dokončení stavby je jaro 2024.

  • projekt připravila projekční kancelář Turek architekti,
    Akad. arch. Tomáš Turek a Ing. arch. Lenka Šilhavá
  • stavbu provádí společnost Staveko, spol. s r.o.,
    stavbyvedoucím je Luboš Hradský, tel.: 602 395 371, e-mail: hradsky@staveko.pb.cz.
  • investorem je městská část Praha-Suchdol,
    stavbu má na starosti investiční technik Ing. Čestmír Mudruňka, tel.: 725 011 021, e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

Nový bytový dům bude o dvou plných podlažích a s jedním ustupujícím podlažím, kde vznikne 8 startovacích bytů pro rodiny učitelů ve zřizovaných školách, pro strážníky městské policie, hasiče nebo pro občany MČ v případech zcela mimořádných životních situací.

V 1.NP jsou navrženy 3 byty (2×2+kk a 1×1+kk), které jsou navíc bezbariérově přístupné a dva z nich lze využít i pro trvalé bydlení osob s omezenou schopností pohybu, v 2.NP jsou opět 3 byty (2×2+kk a 1×1+kk) a v 3.NP jsou díky výraznému ustoupení hmoty pouze 2 byty (2+kk). Parkování vozidel bude zajištěno na dvoře bytového domu.


Poprvé byla stavba BD 684 zahájena již v květnu 2022, ale po pár týdnech dodavatel ze stavby odstoupil.


Jak bude nový dům vypadat:


Ze stavby: