DDM Suchdol ve spolupráci s MČ Praha-Suchdol zve do areálu Brandejsova dvora na

VÝTVARNÉ SYMPOZIUM – setkání umělců, výtvarníků, výtvarné workshopy, zajímavé techniky a spousta umění.

Sobota 16. září od 14 do 19 hodin.

Vstup zdarma.