Komunitní centrum Půda ve spolupráci s pediatričkou MUDr. Ludmilou BIBIK

nabízí pomoc v oblasti zdraví pro ukrajinské rodiny.

Osobní setkání s lékařkou proběhne 11. září od 17 hodin v KC Půda.

Po besedě možnost domluvit individuální konzultace.

Aktivita podpořena grantem HLMP a UNICEF na podporu ukrajinských rodin a sociální soudržnosti.