V sobotu 5. listopadu pořádá vedení městské části Praha-Suchdol slavnostní VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.

Na setkání je potřeba se předem přihlásit.