Klub aktivního stáří zve na další listopadové setkání:

úterý 22. listopadu NAŠI SENIOŘI – setkání se zástupci vedení městské části Praha-Suchdol

Setkání se koná v KC Půda, suchdolská radnice, 4. patro, bezbariérový přístup – výtah ze dvora