Městská část Praha-Suchdol pořádá tradiční podzimní VÍTÁNÍ NOVÝCH SUCHDOLSKÝCH OBČÁNKŮ – sobota 5. října 2019 od 10 do 12 hodin.

Pouze pro předem nahlášené rodiny.