Český rozhlas Vltava, neděle 29. září 2019 od 7:00 hodin, pořad Duchovní hudba
Úžas nad Stvořením.

O osobnosti a tvorbě skladatele Václava Hálka (1937 – 2014). Hosty pořadu jsou zpěvačka Pavla Kšicová, herečka Eva Horká, houslista Jan Kvapil a varhaník Josef Kšica.  Pořad připravila a uvádí Wanda Dobrovská.
Hudební skladatel Václav Hálek na Suchdole vyrůstal a od roku 2018 je čestným občanem městské části.