Městská část Praha-Suchdol a farnost u sv. Matěje vás zvou na otevření
KAPLE SV. VÁCLAVA v neděli 25. září 2022

  • 10 hodin BOHOSLUŽBA, pražský arcibiskup Jan Graubner a farář Matúš Kocian
  • 11 hodin SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OPRAVENÉ KAPLE, komentovaná prohlídka kaple a fresek, doprovodná výstava o kapli, prohlídka Zahrad se hřbitovem
  • vystoupení sboru SUCHDOL ZPÍVÁ
  • 12 hodin SVATOVÁCLAVSKÁ POLÉVKA
  • 13 hodin KONCERT BAROKNÍ TRIO

Kaple byla v loňském roce generálně opravena a letos proběhla obnova původní freskové výmalby, která byla při opravě objevena. Další informace k opravě jsou na webu MČ https://praha-suchdol.cz/kaple-sv-vaclava/