KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZÁCHRANÁŘEM, teorie a praktické ukázky
pátek 3. května od 9:30 hodin
sál KC Půda, vstupné 90 Kč, herna pro děti