Zveme vás na poslední akci Wild Wild Horses!

Celovíkendovou kolektivní tvorbu sochy koně, která bude hlavním výstupem našich společných akcí. Během víkendu budeme asambláží z různých materiálů vytvářet pod vedením sochařky Eriky Velické monument, který po nás zůstane v Suchdole. Na jaře 2022 bude vystaven na skupinové výstavě dokumentující celý projekt. Během víkendu budeme na místě dělat oheň, grilovat a neformálně pobývat v prostorách Brandejsova statku. Akce je otevřena pro jak pro účastníky předchozích workshopů, tak pro kohokoliv jiného, kdo chce přiložit ruku k dílu a zkusit si tvorbu monumentu.

Potkáme se v sobotu v 11:00 na Brandejsově statku a společně se domluvíme na průběhu víkendu. Náš oblíbený catering a svařák bude na místě. Budeme se na vás těšit a děkujeme za účast a skvělý průběh předešlých akcí!

Akce je zdarma včetně občerstvení

https://wildwildhorsesproject.tumblr.com/

Více informací o projektu TriangulUM:
UMENIPROMESTO.EU

Prosíme účastníky o dodržování aktuálních protiepidemických opatření!