MČ Praha-Suchdol ve spolupráci se spolkem LOVI nabízí bezplatný INFORMAČNÍ A PORADENSKÝ PRÁVNÍ SERVIS pro občany městské části.

čtvrtek  25. listopadu 2021 od 17 do 20 hodin na radnici

Je  nutné si dopředu rezervovat termín a čas setkání v sekretariátu starosty – tel. 222 361 419.