DDM Suchdol připravilo pro děti a rodiče HALLOWEENSKÉ AKCE:

22. října – halloweenská výtvarná dílna – 15.30 – 18.00 hodin
24. října – hallowenská keramická dílna – 9.30 – 12.30 hodin
26. října – HALLOWEENSKÁ STEZKA s úkoly plná strašidel u MŠ K Roztokům – Roztocký háj – 17.30. – 19.30 hodin

www.ddmsuchdol.cz