KC PŮDA ve spolupráci s MK Rybička zve na 2. cyklus vzdělávacích seminářů na téma NÁVRAT DO PRÁCE

středa 28. února od 16 hodin – PRVNÍ KROKY V KOMUNIKACI s potencionálním zaměstnavatelem
(Jak zaujmout potenciálního zaměstnavatele? – První kroky v komunikaci, co vás čeká na pohovoru, jak se připravit, modelové situace)

přednáší Aneta Soldánová
KC Půda, Suchdolské náměstí 3, 4. patro radnice

rezervace: kc-puda@praha-suchdol.cz, cena 90 Kč.