KC Půda pořádá ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI aneb přiveď svého souseda – pátek 26. srpna 2022 od 17 hodin na Komunitní zahradě Suchdol.

Zveme rodiny, cizince a přátelé zahrady ke společnému odpoledni plné zábavy, her, zpívání a povídání.

Komunitní akce pro začleňování cizinců do naší společnosti.

Akce podpořena grantem HLMP a Nadací Via.