Všech 47 stromů bylo během 12 dní adoptováno, děkujeme.
Příspěvkem 1.500 Kč na Vámi vybraný strom do aleje podél obnovené cesty do Horoměřic můžete přispět k vrácení přirozeného biokoridoru do krajiny, který obohatí jak pohledově, tak i ekologicky příměstskou krajinu.
Kvůli zachování biodiverzity dané lokality, která není příliš příznivá, je navržena alej z různých druhů stromů. Jednotícím prvkem pro alej dlouhou necelých 700 m je vzrůst stromů. Vzhledem k umístění v nepříliš zvlněné krajině, otevřené vysušujícím větrům, je velmi omezen výběr druhů, které jsou k těmto podmínkám tolerantní. Proto jsou vybrány druhy, jejichž výška v dospělosti je mezi 20 a 30 metry.
Alej, kterou bude tvořit zhruba šedesát stromů, tak bude působit jako účinný větrolam. Použitím čtrnácti různých druhů druhů a jejich seřazením bude docílena vyšší proměnlivosti v době vegetačního období, stromořadí tak bude esteticky přitažlivé po celý rok.

javor stribrny jirovec madal
lípa srdčitá javor mleč

Na jaře budeme moci sledovat pestrost květů od časně kvetoucích javorů (Javor stříbřitý kvete červeně již v březnu, Javor mléč pak žlutě), následují v květnu jírovce (Jírovec maďal, později červeně kvetoucí Jírovec pleťový) a na konec v plně vykvetou lípy – nejdříve Lípa velkolistá, hned po ní Lípa srdčitá a  nakonec Lípa stříbrná. V létě se tady budou střídat stromy se světlejší zelení (např. Javor mléč, Ořešák černý) se stromy s tmavým olistěním (Lípa srdčitá, Dub slovenský), občas bude monotónní zeleň proložena stromy se stříbřitými ruby listů, jako jsou Lípa stříbrná a Javor stříbřitý. Na podzim bude barevná paleta bohatší zejména díky javorům (Javor klen) či Ořešáku černému, které poskytnou především žluté a oranžové tóny, duby (jako Dub šarlatový a Dub červený) poskytnou tóny červené až hnědavé.

Webová stránka pro adopci stromů:  ADOPTUJTE STROM

Přispěvkem 1.500 Kč na Vámi zvolený strom se stanete „partnerem stromu“. U  stromu  bude  umístěna  cedulka  se  jménem  partnera. Získané prostředky budou použity na zakoupení sazenic, pomocného materiálu pro výsadbu (kůl, ochrany před okusem, substrát), přípravu jámy pro zasazení. Výsadba proběhne v sobotu 17. října. Stromy jsou číslovány od Horoměřic směrem k Suchdolu.

Další informace k obnově biokoridoru podél polní cesty do Horoměřic jsou v sekci Příroda-zeleň .