19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve úterý 28. června 2022
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží) a bude on-line přenášeno na internetu na YouTube na kanálu „MČ Praha-Suchdol“.
https://youtu.be/1Vm9HXKR1ls

Program zasedání:

Diskuse.
1. Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2021.
2. Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol v roce 2022.
3. Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2023.
4. Navýšení rozpočtu – vrácení 100% podílu DPPO.
5. Navýšení rozpočtu – dotace z rozpočtu hl. m. Prahy.
6. Seznámení s výsledky kontroly samostatné působnosti v oblasti poskytování informací.
7. Připomínky k Metropolitnímu plánu.
8. Zadání Studie rozvoje Suchdola 2035.
9. Zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 2375 a 2376/2, k.ú. Suchdol pro kotvy.
10. Projekt SMACKER v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.
11. Uprchlíci z Ukrajiny.
12. Informace o změně na pozici tajemnice ÚMČ Praha-Suchdol.
13. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.