Hlavní město Praha ve spolupráci s Českým olympijským výborem připravilo projekt venkovních fit-parků pro 55 městských částí, které se do projetu zapojily. Naše městská část získala na podzim loňského roku dotaci ve výši 600.000 Kč na vybudování fit-parku, který se skládá ze 4 fitness stanice a z krátké 10 m dlouhé běžecké dráhy. Jednotlivé stanice umožní našim spoluobčanům rozvíjet sportovní aktivity a zdravý životní styl.

Pro umístění fit-parku jsme vybrali místo na stávajícím hřišti v ulici Na Rybářce, kde byl prostor pro rozšíření a zároveň je to místo rekreačními sportovci každodenně navštěvované (strollering, nordic walking, procházky do Sedleckého a Roztockého háje, cyklostezka apod.). Ve výběrovém řízení uspěla firma COLMEX, s.r.o., a před vánoci již na hřišti umístila prvky jednotlivých stanic. Až tomu klimatické podmínky dovolí, budou doplněny dopadové plochy, tartanová dráha a informační cedule s ukázkou vhodného cvičení.

Věříme, že spoluobčané a i naše mládež si hřiště s novými fitness stanicemi oblíbí a stane oblíbeným místem pro aktivní trávení volného času.

 Zároveň děkujeme návštěvníkům a majitelům psů, že budou respektovat provozní řád hřiště.

Fit-park hřiště Na Rybářce - realizace 2017-2018

Fit-park hřiště Na Rybářce - realizace 2017-2018

logo praha sportovni