16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 14. září 2017 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
Diskuse.
1. Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2017.
2. Záměr na prodej pozemku parc.č. 2323/6 v k. ú. Suchdol, ul. Do Vrchu.
3. Nákup pozemku parc.č. 1068/1, k.ú. Suchdol, hřiště u sokolovny.
4. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.

2017-09-05T15:02:15+02:0014. 9. 2017|Zprávy z městské části|
16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 14. září 2017 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
Diskuse.
1. Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2017.
2. Záměr na prodej pozemku parc.č. 2323/6 v k. ú. Suchdol, ul. Do Vrchu.
3. Nákup pozemku parc.č. 1068/1, k.ú. Suchdol, hřiště u sokolovny.
4. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.

Starosta městské části svolává na čtvrtek 27. června 2013 od 18 hodin  16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol v 2. patře.
Program zasedání:
0. Diskuse.
1. Účetní závěrka městské části Praha-Suchdol za rok 2012.
2. Závěrečný účet městské části Praha-Suchdol za rok 2012.
3. Vyhodnocení záměru č. 2.2013 na prodej pozemku parc.č. 1043/3, k.ú. Suchdol, o výměře 17 m2, pozemek pod bývalou prádelnou v ul. Armádní.
4. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1627/136, k.ú. Suchdol, při ulici Sídlištní a U Kruhovky o výměře 1600 m2.
5. Poskytnutí půjčky Bytovému družstvu Kamýcká 910,911 na realizaci plynové kotelny.
6. Instalace OZE a snížení energetické náročnosti budovy ZŠ M. Alše, Praha-Suchdol.
7. Pořízení čistícího vozu pro snížení polétavého prachu v městské části Praha-Suchdol.
8. Financování přípravy a výstavby pomníku generálmajoru Rudolfu Pernickému
9. Rezignace Evy Stolařové na funkci člena finančního výboru a Václava Regnera na funkci člena kontrolního výboru.
10. Volba člena finančního výboru.
11. Volba člena kontrolního výboru.
12. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
13. Interpelace.
Program ke stažení (pdf)
Zasedání je veřejné.
Petr Hejl
starosta MČ Praha-Suchdol
2013-06-22T22:36:33+02:0027. 6. 2013|Zprávy z městské části|

STAROSTA  MČ PRAHA-SUCHDOL
svolává na 19. března 2009 od 18 hod.

16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Suchdol (2. patro)

Program zasedání:
0. Diskuse.
1. Vyhodnocení záměru č. 11.2009 na prodej pozemku parc.č. 2299/21, k.ú. Suchdol o výměře 20 m2, pozemek pod garáží.
2. Vyhodnocení záměru č. 12.2009  na prodej pozemku parc.č. 2299/22, k.ú. Suchdol o výměře 20 m2, pozemek pod garáží.
3. Vyhodnocení záměru č. 13.2009  na prodej pozemku parc.č. 2299/23, k.ú. Suchdol o výměře 20 m2, pozemek pod garáží.
4. Vyhodnocení záměru č. 50.2008 na prodej pozemku parc.č. 2299/6, k.ú. Suchdol o výměře 20 m2. Vyhlášení záměru na prodej.
5. Záměr na prodej pozemku parc.č. 2299/19, k.ú. Suchdol o výměře 20 m2 , pozemek pod garáží.
6. Záměr na prodej pozemku parc.č. 2299/20, k.ú. Suchdol o výměře 20 m2 , pozemek pod garáží.
7.
Projednání zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1063/7, k.ú.
Suchdol ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic pro umístění veřejné
telekomunikační  sítě.
8. Zrušení prodeje pozemků   parc.č. 1225/1, 1225/2, 1225/3, vše k.ú. Suchdol, ul. Internacionální.
9. Prodloužení termínu realizace prodeje pozemku parc.č. 1197/2, k.ú. Suchdol.
10. Projednání  námitek a připomínek k návrhu  „Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy“.
11. Způsoby
vypořádání majetkových poměrů na pozemcích parc.č.  2300,
2297,                         2299/1,15,16,26,  vše k.ú. Suchdol, které
jsou ve správě MČ Praha-Suchdol.
12. Pověření finančního a
kontrolního výboru kontrolou hospodárného využití rozpočtovaných
prostředků  v příspěvkových organizacích zřizovaných MČ Praha-Suchdol.
13. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
14. Interpelace.

Zasedání je veřejné.                                               

V Praze dne  10.3. 2009
Ing. Petr Hejl starosta MČ Praha – Suchdol

2009-03-23T19:32:42+01:0019. 3. 2009|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru