Suchdolské listy - logo

11. září vyšlo 3. číslo Suchdolských listů v roce 2017.

motto
Demokraté se nyní spojují, aby opakovali,
obnovili dávnou lidskou volbu mezi svobodou
a nesvobodou. Jinak by historie klesla
na úroveň hromady příhod a náhod.
Tu i předkové by v našich rukou ztratili
svou čest a velikost.
Ferdinand Peroutka, novinář a spisovatel (1895–1978)

Obsah:

 

Plazi a obojživelníci v okolí Suchdola – rozhovor s J. Vojarem

3-5

 

Kam na Suchdole pro defibrilátor?

6

 

Protikuřácký zákon

7

 

Provoz letiště

8

 

Žádost o přezkum EIA

9

 

Anketa

9

 

Boj o trasu Pražského okruhu

11

 

Tramvaj, plyn a kanalizace

12-13

 

Názory zastupitelů

14–15

 

Odpověď na interpelaci

16

 

Voda na Suchdole

17

 

Zdravý podzim

19

 

Trumfy pro Suchdol – vítězné projekty

22

 

Hasičský odstavec

23

 

Ze suchdolských škol

24–26

Archiv vydání Suchdolských listů