Městská část Praha-Suchdol pořádá v sobotu 12. dubna 2014 od 10 hodin  na suchdolské radnici jarní Vítání  občánků.

Vítání občánků pořádáme 2x do roka na suchdolské radnici. S sebou nemusíte brát rodný list, jde o slavnostní akt – úvodní proslov a poděkování pana starosty a radní pro kulturu, vystoupení našich nejmenších žáčků, zapisování do pamětní knihy, předání upomínkových předmětů, společné focení. Celý průběh zaznamená profesionální fotografka a každá rodina obdrží 3 fotografie.

Prosíme rodiče, kteří mají trvalý pobyt v naší městské části a mají zájem o účast na Vítání občánků, nechť se přihlásí do konce března 2014 paní Zuzaně Krumpholcové osobně, nebo telefonicky (tel. 222 361 419) nebo e-mailem (kulturapraha-suchdolcz)
Pro přihlášení budeme potřebovat znát následující údaje: jméno a datum narození dítěte, adresu trvalého bydliště, rodiče včetně jejich kontaktu (ideálně e-mail a mobilní telefon).

K dispozci je výtah pro kočárky, zasedací místnost 3. podlaží.

  Jarní vítání občánků 2014