Pro rozvoj komunitní a sociální práce v naší městské části bychom rádi znali  vaše  přání  a  problémy,  s  nimiž  se  potýkáte.  Důvodem  může  být vaše  stáří,  zdravotní  stav,  péče  o  děti  nebo vaše  blízké,  případně  další témata, která nás nenapadla. Přijďte společně s námi hledat řešení, jak zajistit  dostupnou  pomoc  a  podporu.  Setkání  jsou  určena  pro  vás všechny,  kteří máte zájem říci svůj názor, ale i hledat řešení.

RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ na Suchdole – ve čtvrtek 20. října 2016 od 19 do 21 hodin
S čím se potýkají rodiče při výchově svých dětí?
Jaké problémy mají děti a mládež žijící v Suchdole?
Jak pomoci, pokud se rodina dostane do problémů?
Jakou podporu potřebují rodiny s dětmi se zdravotním postižením?

JAK SE NÁM ŽIJE VE STÁŘÍ na Suchdole, v úterý 25. října 2016 od 15 do 17 hodin
Jak podpořit možnost žít doma, i když už na to síly nestačí?
Jak podporovat rodinu, která se stará o své blízké ve stáří?
Jak trávit volný čas ve stáří?
Jaké bariéry musíme ve stáří překonávat? 

Budeme se zabývat nejenom výše uvedeným, ale i dalšími sociálními tématy, s nimiž přijdete. Na setkání s vámi se těší vedení městské části a Centrum pro komunitní práci.

pozvánka setkání 1610