Místní veřejná knihovna v Praze-Suchdole Vás zve:Program na září 2015 Místní veřejná knihovna

Areál Místní veřejné knihovny v Praze-Suchdole, Suchdolská 360
(areál Základní školy Mikoláše Alše u konečné autobusu 107).

Kontakty: tel. 222 366 824, e-mail:knihovna@praha-suchdol.cz,
web:knihovna.praha-suchdol.cz