Zahradní slavnost absolventů a přátel ČZU

Absolventi České zemědělské univerzity i Vysoké školy zemědělské v Praze se sejdou 10. června 2017 odpoledne v areálu ČZU v Praze-Suchdole.

Sobota 10. června byla pro setkání zaměstnanců, studentů, členů Klubu absolventů ČZU, ale i všech ostatních absolventů a jejich blízkých byl vybrán záměrně, právě v tomto období, kdy je areál univerzity plný květů, díky parkové úpravě.

„Je to příležitost navázat na to dobré, co jsme společně zažili a vytvořili, a rozvinout nové nápady“, říká o Zahradní slavnosti rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c, který tuto akci inicioval poprvé loni a setkala se s nečekaným ohlasem.
Po celé odpoledne budou v areálu ČZU otevřeny restaurace, kluby a bufety, bude možné zakoupit univerzitní pivo a suvenýry. V blízkosti školy Poníček bude připraven program pro děti – projížďky na koních, tvořivé dílny.

Program:
12:00 Registrace
13:00 slavnostní  zahájení rektorem (parkoviště 13)
12:30 – 17:30 prohlídka fakult, laboratoří, sportoviště
12:30-17:30 program pro děti – menza a trávník za menzou u školky Poníček

Kulturní program (podium I parkoviště 13):
13:05 – 14:00 – PORTLESS
15:00 – 16:10 – Žlutý pes
16:45 – 18:00 – Lucie Bílá s doprovodem Petra Maláska

podium II (sluneční hodiny)
11:50 – 12:45  ČZU Life Orchestra
14:15 – 15:00 DJ Míla
16:15 – 17:00 DJ Míla / ČZU Life Orchestra

kulturní program III – menza
19:00 –   Cimbálovka

Zahradní slavnost absolventů ČZU, 10.6.2017