Zastupitelstvo hl.m. Prahy dne 22.10.2009 schvalilo vydání změny Z1000/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy opatřením obecné povahy č. 6/2009.
Tato změna územního plánu mimo jiné rozšiřuje koridor okruhu a plochy křižovatek v jižní trase přes Suchdol a Dolní Chabry severozápadní části Silničního okruhu kolem Prahy.

Návrh usnesení ZHMP včetně příloh s vypořádáním připomínek a další informace naleznete v sekci územní plán – změna Z1000/00