V adventním čase, v neděli 23. listopadu 2014, proběhl na suchdolské radnici krásný vzpomínkový večer na našeho „pana učitele“ Radovana Papeže, který učil matematiku, výtvarnou výchovu a pracovní činnosti v základní škole M. Alše neuvěřitelných 32 let. Až do konce ledna jsme mohli navštěvovat výstavu jeho tvorby a nahlédnout do dokonale úhledných a systematicky vedených třídních knih, a leckdo tam mohl najít své jméno včetně známek.

Velmi zajímavé byly i příspěvky a vzpomínky vás, žáků. Psali jste, jak se vám navždy vryl do paměti svým hluboce lidským přístupem, svou poctivostí a obětavostí ve své snaze vás co nejvíce naučit. Byl pro vás příkladem čestného a pracovitého člověka. Psali jste i hezké vzpomínky o paní učitelce Papežové – manželce, která měla podobné metody a výuku doplňovala o praktické poznání. Byli jsme velmi potěšeni, že jsme ji mohli osobně pogratulovat a předat Ocenění čestného občana.

 K výstavě jeho dcera Milada řekla: „On by si výstavu svých kreseb nikdy nepřál, … my ale nevyzdvihujeme jeho výtvarné nadání, nýbrž jeho píli a vytrvalost v pedagogické činnosti, neboť z každého svého studenta chtěl dostat co nejvíce, poznal u žáků talent a někdy i tvrdě a za cenu dlouhých večerů, to svým žákům vštěpoval“. A ti mu jsou za to dnes velmi vděčni. A to je to „cenné dílo“, které pan Papež vytvořil a pro které si ho nesmírně vážíme.

A na závěr si dovoluji citovat slova jeho žačky, současné akademické malířky Magdaleny Vovsové – „Proboha, nemohlo by se takto učit i dnes?!“

Děkujeme jeho celé rodině za přípravu a poskytnutí materiálů pro výstavu. 

program zahájení výstavy (pdf)

Předání čestného občanství Radovan Papež in memoriam
 
Vzpomínkový večer a výstava Radovan Papež
 
Vzpomínkový večer a výstava Radovan Papež
 

Vzpomínkový večer a výstava Radovan Papež