Od 30. května do 6. června 2017 hlasovalo o 13 projektech navržených v  rámci participativního rozpočtu 463 občanů, což je téměř 9% oprávněných voličů.

Výsledky halsování:výsledky hlasování

Děkujeme všem navrhovatelů za aktivní účast v pilotním ročníku participativního rozpočtování a také pracovnicím knihovny a úřadu za pomoc při zajištění hlasování.

par-přehled-hlasovaní