Městská část Praha-Suchdol vyhlásila Fotosoutěž na téma: Náměty pohlednic Suchdola a Sedlce. Do soutěže se přihlásilo celkem 13 autorů a ti zaslali 63 krásných fotografií z našeho okolí. Soutěž byla ukončena 31. března 2013 a do 20. dubna probíhalo veřejné hlasování.

 Výherci 1. kategorie 

 

číslo a název fotografie

počet hlasů

autor

1.

7. Kaple sv. Václava po opravách

13

Marta Kněžková

2.

39. ZŠ M. Alše rok 1954

6

Čestmír Mudruňka

3.

60. Současnost i historie

5

Jan Gottwald

 Výherci 2. kategorie

 

číslo a název fotografie

počet hlasů

autor

1.

1. Únětický potok u Spáleného mlýna

11

Miroslav Kněžek

2.

12. Přelet nad kaplí sv. Václava

8

Pavel Růžička

3.

10. Sasankový koberec

6

Marta Kněžková

 Výherci 3. kategorie

 

číslo a název fotografie

počet hlasů

autor

1.

15. Suchdolská louže – odraz kapličky sv. Václava

16

Monika Heváková

2.

5. Spálený mlýn s vyhlídky

9

Miroslav Kněžek

3.

16. Zimní poezie

8

Monika Heváková

 Za nejpovedenější fotografie (bez ohledu na kategorie) byly hodnotiteli vybrány tyto:

1. Kaple sv. Václava po opravách – Marie Kněžková

2. Přelet nad kaplí sv.Václava – Pavel Růžička

3. Suchdolská louže – odraz kapličky sv. Václava – Monika Heváková

4. Po zimním spánku – Vendula Pešková

5. Když slunce tančí se stromy – Vendula Pešková

Všem účastníkům velmi děkujeme, z fotografiemi budeme dále pracovat na náměty pohlednic. Na výherce čeká gratulace a drobné dárečky.

Nezapomínejte brát fotoaparát na jarní a letní procházky a těšíme se na další fotografie rozkvetlého Suchdola.

výherní fotografie