Na základě oznámení z Ministerstva dopravy upozorňujeme na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince 1993.


Řidičské průkazy – vystavení, výměna Postup vyřízení věci Řidičské průkazy, osvědčení profesní způsobilosti řidiče a výpisy z evidenční karty řidiče pro žadatele s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem (cizinci) na území hlavního města Prahy vydává:

REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND MHMP
Jungmannova 3529
Praha 1

telefon: 236 002 800 (call centrum)
236 005 490 (informace)

návštěvní dny: pondělí až čtvrtek 7,00 – 20,00 hod.
(s jednou zákonnou přestávkou v době od 16,15 do 16,45 hod., kdy je na půl hodiny přerušeno odbavování) v současné době je tato přestávka čerpána průběžně v době od 16.15 do 17.15 bez přerušení odbavování.

Zde si žadatelé mohou vyřídit veškeré záležitosti, týkající se dané problematiky. Důležité upozornění: Dle zákona č. 3612000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je každý žadatel o vydání nebo výměnu řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu povinen podat žádost osobně. Převzít mezinárodní řidičský průkaz je povinen též osobně. Převzít řidičský průkaz lze buď osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě OVĚŘENÉ PLNÉ MOCI. Výdej dat z registru řidičů je Magistrát hlavního města Prahy, dle výše u vedeného zákona, oprávněn poskytnout na základě písemné žádosti, kromě jiného, pouze: · fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené · jiným fyzickým nebo právnickým osobám na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného přísluš ným orgánem.

Soubory ke stažení:
Výzva Ministerstva dopravy (pdf 481kB)
Postup výměny ŘP (pdf 158kB)