Ve středu 9. prosince bude od 6:00 hod. až do čtvrtka 10. prosince do 4:00 hod. přerušena dodávka vody v celém Suchdole, Sedlci a v části Lysolají a Dejvic.

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v oblasti:

  • Praha-Suchdol – celá městská část
  • Praha-Lysolaje v ulicích: Čábelecká; Do zátiší; Dolina; Hluboká; Hřebenová; K vinici; Kovárenská; Květová; Lysolajské údolí; Mateřská; Na cestě 240; Nad Helmrovkou; Nad Podbabskou skálou; Nad pramenem; Podholí; Poustka 66/1; Rozvojová; Sídlištní; Sportovců; Starodvorská; Štěpnice parcelní čísla: 501/1, 501/103, 501/104, 1627/1; Žákovská
  • Praha – Sedlec v ulicích: Kamýcká (od ul. Suchdolská až po křižovatku s ul. Ke střelnici); Na pasece; Na Rybářce; Na vrchmezí; Při hranici; Suchdolská; U Nového Suchdola; U višňovky; Za hájem
  • Praha 6 – Dejvice v ulici č.p./č.o.: V Podbabě 2572/46, 2536/48, 2537/50, 2538/52, 2539/54

Výluka je z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením cisterny s pitnou vodou.

Podrobné informace nepřetržitě podává zákaznická linka PVK na tel: 840 111 112 nebo 601 274 274.

Aktuální informace o výlukách jsou zveřejňovány na webu PVK:
https://www.pvk.cz/aktuality/planovane-vyluky/