Z důvodu přepojování nových vodovodních řadů bude v úterý 25. srpna 2020 od  8:00 do 19:00 přerušena dodávka vody v části ulic:

  • Suchdolské náměstí (všechny domy)
  • Internacionální (domy č. 1, 2, 4, 8, 10)
  • K Mírám (dům č. 2)

Během odstávky bude PVK zjišťovat náhradní zásobování vodu z přistavených cisteren.

Aktuální informace o výlukách jsou zveřejňovány na webu PVK:
https://www.pvk.cz/aktuality/planovane-vyluky/