Městská část vyhlásila pro rok 2013 programy podpory neziskovým organizacím působících na území městské části Praha-Suchdol:
– v sociální oblasti ve výši 390.000,- Kč
– v oblastech kultury a vzdělávání ve výši 75.000,- Kč
– v oblasti sportovní činnosti dětí a mládeže do 15 let ve výši 270.000,- Kč
a program podpory vzdělávání v organizacích zřizovaných městskou částí  Praha-Suchdol ve výši 150.000,- Kč.

Projekty se přijímaly v podatelně Úřadu MČ Praha-Suchdol do pondělí 18.3. 2013.
Přidělené prostředky lze čerpat v období od 1.1. 2013 do 31.12. 2013.

Celkem jsme obdržely 17 žádostí o dotaci od neziskových organizací působící na území MČ Praha-Suchdol a 9 žádostí o dotaci z programu podpory vzdělávání od organizací zřizovaných MČ Praha-Suchdol.

Z důvodu vyšší finanční podpory v oblasti sportu, která se nevyčerpala na žádosti v oblasti sportu, se Rada MČ Praha-Suchdol na svém zasedání dne 24. dubna 2013 usnesením 121.10 rozhodla přesunout finanční prostředky ze sportovního grantu takto: 60.000 Kč na sociální granty a 23.950 Kč na kulturní granty. Žádosti v oblasti vzdělávání pro organizace zřizovaných MČ hodnotila komise pouze žádosti mateřských škol. Po projednání s novou ředitelkou ZŠ M. Alše, vyhodnocení grantů pro ZŠ Rada odkládá pro podzimní kolo grantové podpory. Dále pak schválila tyto granty: viz tabulka vyhodnoceni.

tabulka vyhodnocení žádostí 

V případě nejasností či potřebě dalších informací kontaktujte paní Zuzanu Krumpholcovou, asistentku starosty, tel.: 222 361 419, e-mail: zkrumpholcovapraha-suchdolcz

 

.