Místní veřejná knihovna Suchdol zve na přednášku Vítězslava Vurtsa na téma ČLOVĚKU ČLOVĚKEM. Během přednášky se dozvíte několik zásad, které bychom neměli zapomínat, chcemi-li porozumět těm, kteří prožívají ztráty, velké životní změny nebo jiné svízelné životní situace.

čtvrtek 18. února 2016 od 18 hodin v knihovně.
(areál ZŠ M. Alše, Suchdolská 360, tel.: 222 366 824, e-mail: knihovna@praha-suchdol.cz)
web:knihovna.praha-suchdol.cz

Člověku člověkem knihovna 18.2. 2016

Člověku člověkem 2016

Ve spolupráci s MK Rybička bude na přednášku navazovat komunikační VÝCVIK ČLOVĚKU ČLOVĚKEM, který se bude v klubu pořádat ve třech víkendových blocích:
16. a 17. dubna a 14. a 15. května, 28. a 29. května
2016.
V soboty 14.00-21.00 hod a v neděle 9-14 hod.

Kurz je zaměřen na zdokonalení schopnosti podpořit osoby, které potká těžká životní situace a tento běh kurzu je otevřen široké veřejnosti.
Několik z nás v týmu Klubu Rybička tento výcvik absolvovalo a vzhledem k tomu, že obsah kurzu, výuka i zkušenosti lektorů jsou skutečně na profesionální úrovni a všichni jsme náplň kurzu považovali za opravdu užitečnou, pozvali jsme lektory přímo do Rybičky s tím, že na kurz se nám podařilo získat podporu MPSV formou grantu.
Vzhledem k interaktivnímu charakteru výcviku je počet účastníků omezen 13 – 22, dotovaná cena (za předpokladu získání grantu) pro osobu je 800 Kč, což je asi třetina celkových nákladů na kurz. Nedotovaná cena je 2 882 Kč/osoba při minim. počtu 13 účastníků.
Přihláška: případné dotazy vám ráda zodpoví a přihlášku Vám zašle koordinátorka Kristína Hulenová na tel.: 734 681 312, klubrybicka@centrum.cz nebo Jitka Kafková tel.: 603 461 893, jitkakaf@centrum.cz.
Přihlásit se lze nejpozději do 20. března 2016 do 12.00 hod.
Certifikát: Absolventi mohou získat certifikát, který je užitečný ve všech sociálních oborech, dobrý pro školství a všude, kde se pracuje s lidmi. Pro jeho získání je třeba splnit docházku (absence 1 den je možná), v případě chybění na celý víkend lze absenci nahradit probráním materiálu + přečtení doporučené literatury k danému tématu a písemné jedno až dvou stránkové pojednání. Při větší absenci účastník certifikát nezískává.
Pokud certifikát nepotřebujete, můžete mít absenci delší.
Výcvik Člověku člověkem 2016 - MK Rybička
Ve spodní časti článku, si můžete přečíst zpětnou vazbu od účastníku výcviku z roku 2015.
Pokud Vás kurz zaujal, ale v nabízených termínech se účastnit nemůžete, dejte vědět, budeme vás vést jako předběžné zájemce a v případě otevření dalšího termínu v roce 2017 vás budeme informovat.
Těšíme se na vás!
Zpětná vazba účastníků kurzu Člověku člověkem 2015:

Přínos kurzu pro vás osobně, naučil/a jste se něco nového:

  • Vyhovovala mi prožitková forma výuky předcházející teoretickému shrnutí a utřídění poznatků. Ujasnila jsem si své kompetence být člověku člověkem. Zkušenosti s provázením lidí v tíživých situacích mám z dřívějška, dík kurzu si ale více uvědomuji souvislosti a také časový vývoj prožívání člověka zasaženého těžkou událostí. Kurz mi také poskytl řadu podnětů ke zkvalitnění komunikace okolím.
  • Oceňuji jak výběr témat, tak jejich přiblížení po odborné i lidské stránce. Kurz byl užitečný opravu pro každého, z osobního hlediska i pro profesionální práci s lidmi. Pro mne byl přínosem např. praktický výklad transakční analýzy, který byl velmi srozumitelný a dobře aplikovaný na praktické příklady. V krátkém čase se podařilo jít i do hloubky témat. Také oceňuji tým lektorů, který se krásně v lektorování doplňuje. Skupina celkově vytvořila příjemné pracovní prostředí.
  • Schopnost lepší komunikace při spolupráci s druhými prostřednictvím své empatie. Prohloubení empatie a uvědomění si její důležitosti v těžkých životních situacích. Děkuji za ukázky a možnost jiného prožitku těchto náročných život. situacích.
  • Všechno dobré, pozdrav kuchaři!
  • Za celý kurz chci velmi poděkovat celému přípravnému týmu. V poměrně krátkém čase jsem se naučila základům krizové intervence. Oceňuji, že kurz byl interaktivní.
  • Kromě toho, že byl kurz skvěle organizačné zvládnutý a obsah informací velmi pěkně sestavený a vyvážený tak i účastníci vytvořili dobrý tým, rozuměli si a cítili jsme se tu dobře.
  • Nové informace a zkušenosti lektorů i nás zúčastněných je velkým přínosem jak pro moji profesi, tak i v životě.